مطالب توسط hooyar

کنتور برق موقت

کنتور برق موقت یا کنتور برق کارگاهی برای تامین برق ساختمان در حال ساخت است که توسط شرکت توزیع نیروی برق به سازندگان ساختمان ( زمین، سوله، کارخانه و هر نوع ساختمان در حال ساخت) بصورت موقت تحویل داده میشود و به صورت انشعاب برق مصارف آزاد محاسبه می شود. نصب تابلو کنتور موقت با […]